Betaling en algemene voorwaarden Stevig Staan/Krav Body Defense

Betaling en algemene voorwaarden Stevig Staan

I. Opleidingen & trajecten

Betaling op rekening BE86 3632 3564 3150, ter attentie van 'Stevig Staan BV, Leten 28, 3740 Bilzen”, met vermelding van de betreffende opleiding/traject, datum en je naam of via of via de website www.stevigstaan.be (‘events’). Je bent ingeschreven zodra je je hebt opgegeven, akkoord bent gegaan met de voorwaarden, het inschrijvingsgeld hebt betaald & bevestiging hebt gekregen dat je op de lijst staat.

Je kunt annuleren tot 35 kalenderdagen vóór aanvang van de opleiding. Je betaalt dan €100 administratiekosten.Na die periode is geen annulering mogelijk. Het is mogelijk om iemand voor te dragen die jouw plaats in kan nemen, je betaalt dan geen annulerings- en administratiekosten.

Indien er minder dan 8 inschrijvingen zijn, gaat de opleiding niet door en wordt het volledige bedrag binnen twee weken na annulering teruggestort.

Leveringsvoorwaarden Stevig Staan 

1. Algemeen

1.1. Degene die met Stevig Staan een overeenkomst aangaat, wordt verder deelnemer of opdrachtgever genoemd.
1.2. Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst die Stevig Staan sluit met een deelnemer of opdrachtgever voor een open opleiding of een incompany opleiding.

2. Kwaliteit

2.1. Stevig Staan verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Stevig Staan, haar medewerkers en opleiders.

3. Inschrijving

3.1. Een deelnemer schrijft zich in voor het gekozen opleiding door het invullen en opsturen van het inschrijfformulier via de website en het accepteren van de voorwaarden. De datum waarop Stevig Staan het inschrijfformulier ontvangt bepaalt de plaats op de deelnemerslijst (op volgorde van binnenkomst).
3.2. Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt Stevig Staan een bevestiging van deelname. De bevestiging van deelname bevat in ieder geval een beschrijving van de betreffende opleiding en de leveringsvoorwaarden. De klant ontvangt een afschrift van de termijnen en voorwaarden van inschrijving voor de eigen administratie. 
3.3. Binnen 14 dagen na inschrijving kan een deelnemer de deelname kosteloos herroepen. Daarna is de inschrijving definitief en gaat de deelnemer akkoord met de leveringsvoorwaarden. Alle terugbetalingen worden gestort binnen twee weken na afkondiging. 
3.4. Elk opleiding kent een maximum aantal deelnemers. Bij overinschrijving plaatsen we de deelnemer op de wachtlijst. Daarvan krijgt de deelnemer direct bericht. Als er iemand afvalt, wordt de deelnemer benaderd in volgorde van inschrijving.

4. Annulering van deelname aan een opleiding

4.1. Annulering van deelname aan een opleiding kan alleen schriftelijk.
4.2. Voor opleidingen is annulering kosteloos tot 35 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding. U betaalt dan wel administratiekosten van € 100. Na bovengenoemde periodes zijn de volledige kosten verschuldigd.

5. Annulering opleiding door Stevig Staan

5.1. Indien het aantal inschrijvingen voor enigerlei opleiding onder het aantal van acht blijft of daalt, behoudt Stevig Staan zich het recht voor om de betreffende opleiding te annuleren.
5.2. Als Stevig Staan besluit om een opleiding te annuleren wegens gebrek aan inschrijvingen stelt zij deelnemers hiervan uiterlijk twee weken van te voren op de hoogte.

6. Overmacht

6.1 Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip onverhoopt één of meer docenten of de gereserveerde locatie niet beschikbaar zijn.
6.2 In geval van overmacht stelt Stevig Staan alles in het werk om een vervangende trainer of locatie te vinden. Als het Stevig Staan niet lukt om op het overeengekomen tijdstip een vervangende trainer te vinden of een vervangende locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer geeft dit de deelnemer het recht om kosteloos te annuleren.
6.3 Bij annulering van de opleiding op grond van dit artikel is Stevig Staan niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de deelnemer of de opdrachtgever.

7. Auteursrecht

7.1. Op alle gebruikte documentatie van Stevig Staan geldt het auteursrecht van Stevig Staan. Deelnemers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

8. Klachten 

8.1. Deelnemers of opdrachtgevers die klachten hebben over een opleidingvan Stevig Staan kunnen deze in eerste instantie richten aan Eric Maes. Wij proberen dan de zaak in den minne te schikken.
8.2. De klacht wordt door Stevig Staan in behandeling genomen indien: 
- de klacht verstuurd is binnen vier weken na afloop van de betreffende opleiding of opleiding;
- de klacht duidelijk omschreven is, dat wil zeggen een omschrijving bevat van het feit waartegen bezwaar wordt gemaakt en een motivering bevat van het bezwaar.
8.3. Na ontvangst van de klacht stuurt Stevig Staan een schriftelijke bevestiging van ontvangst binnen twee weken. Indien het onderzoek langere tijd vergt wordt de klager op de hoogte gehouden binnen 4 weken waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer Stevig Staan verwacht uitsluitsel te geven.
8.4. Het Belgisch recht is van toepassing. Als de klachtenprocedure niet leidt tot een bevredigende oplossing, is de rechter in het gebied van Stevig Staan of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.
8.5. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld, de klacht wordt geregistreerd en tot twee jaar bewaard.

 

II. Coachingsessies en -trajecten

U kan uw afspraak tot 72 uur op voorhand kosteloos annuleren.

Gelieve steeds telefonisch te annuleren. Indien u niemand aan de lijn krijgt, gelieve een tekstbericht (sms, Whatsapp) achter te laten op het gsmnummer van uw coach of therapeut.

Indien u een nieuwe afspraak wenst, mag u uiteraard laten weten hoe en wanneer u bereikbaar bent om een nieuwe afspraak vast te leggen.

Indien u laattijdig annuleert, zijn wij helaas genoodzaakt een administratieve kost aan te rekenen.

Bij annulatie van 72 uur tot 48 uur voor de gemaakte afspraak wordt 50% van de sessie aangerekend.

Bij een annulatie binnen 48 uur of bij het niet komen opdagen, zijn wij helaas genoodzaakt 100% van de sessie aan te rekenen.

Onze tarieven kan u raadplegen op de website.

Coachingtrajecten moeten binnen de zes maanden vanaf de start van de eerste coaching volledig zijn opgenomen door de opdrachtgever(s), tenzij anders werd overeengekomen met de coach.

 

III. Zelfverdedigingslessen

U kan uw afspraak tot 72 uur op voorhand kosteloos annuleren.

Gelieve steeds telefonisch te annuleren. Indien u niemand aan de lijn krijgt, gelieve een tekstbericht (sms, Whatsapp) achter te laten op het gsmnummer van uw instructeur.

Indien u een nieuwe afspraak wenst, mag u uiteraard laten weten hoe en wanneer u bereikbaar bent om een nieuwe afspraak vast te leggen.

Indien u laattijdig annuleert, zijn wij helaas genoodzaakt een administratieve kost aan te rekenen.

Bij annulatie van 72 uur tot 48 uur voor de gemaakte afspraak wordt 50% van de sessie aangerekend.

Bij een annulatie binnen 48 uur of bij het niet komen opdagen, zijn wij helaas genoodzaakt 100% van de sessie aan te rekenen.

Onze tarieven kan u raadplegen op de website.

Zelfverdedigingspakketten, - lessen (bv. Krav Maga Essentials) moeten binnen de zes maanden vanaf de start van de eerste les volledig zijn opgenomen door de opdrachtgever(s), tenzij anders werd overeengekomen met de instructeur.

Elke handeling die men stelt als leerling of als deelnemer aan de lessen of de trainingen, bezoeker, of gebruiker valt volledig ten last van de leerling, deelnemer, bezoeker of gebruiker. Stevig Staan/Krav Body Defense wijst elke verantwoordelijkheid af bij ongevallen en/of eventuele opgelopen schade. De deelnemers aan de groepslessen dienen een verplichte sportverzekering af te sluiten bij Krav Body Defense. 

Schrijf je snel in voor één van onze events!