Quiz in 7 essentiële vragen

Krav Maga in een notendop

Krav maga in een notendop – quiz in 7 essentiële vragen
 


Vraag 1: Is krav maga een vechtsport?
A. Ja
B. Neen

Antwoord B: Neen

Krav maga is geen vechtsport, maar een zelfverdedigings-/combatsysteem dat werd ontwikkeld door de Israel Defense Forces. Krav maga heeft als voornaamste doel een dreiging op een zo efficiënt mogelijke manier te neutraliseren. De krav maga beoefenaar leert een dreiging te herkennen en te vermijden. Indien de-escalatie geen optie is, gaat hij op een zo efficiënt mogelijke manier over tot de eliminatie van de dreiging hierbij rekening houdende met de context van de wettige zelfverdediging.  In tegenstelling tot de vechtsporten, bestaan er geen regels in krav maga. Lijfsbehoud en de bescherming van derden (familie, etc.) is regel numero uno.  

Vraag 2: heeft iemand die jarenlang een willekeurige vechtsport beoefend meer kans om ongeschonden uit een straatgevecht te komen dan Jan Modaal?
A. Ja
B. Neen

Antwoord B: Neen

Iedere vechtsport heeft zijn plaats in de vechtsportgeschiedenis en heeft (in meer of mindere mate) een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het vechtsporterfgoed. Niettemin heeft Jan Modaal statistisch gezien ongeveer evenveel kans dan een vechtsportbeoefenaar om ongeschonden uit een straatgevecht te komen. De vechtsporten/krijgskunsten werden ontwikkeld in andere tijdperken/contexten en zijn niet meer aangepast zijn aan de huidige fenomenen van agressie. Bovendien zijn het merendeel van de vechtsporten gericht op het ontwikkelen van fijn motorische  handelingen waarvan is bewezen dat ze falen tijdens stresssituaties. Bijkomend zijn de meeste vechtsporttrainingen gericht op een verdere bekwaming van de (al dan niet competitieve) vaardigheden in de betrokken sport en niet op het anticiperen op situaties met reële dreiging/agressie. Daar is op zich absoluut niets mis mee, maar vandaar een pleidooi om vechtsport en (realistische) zelfverdediging niet op hetzelfde “hoopje” te gooien. Bovendien besteden de meeste vechtsporten te weinig aandacht aan het trainen van de instinctieve basisreacties en de combatmindset (per definitie niet meer aanwezig bij een vechtsporter) die nodig zijn om reële agressie op een succesvolle manier te counteren.

Vraag 3: Hoe lang duurt een gemiddeld straatgevecht?
A. Tussen de 5 en 10 seconden.
B. Ongeveer 1 minuut.
C. Meer dan 2 minuten.
D. Meer dan 5 minuten.

Antwoord A

In tegenstelling tot de eindeloze hollywoodiaanse geweldsscènes of de rondelange professionele ringgevechten (zonder ze beide over dezelfde kam te scheren natuurlijk) duurt een gemiddeld straatgevecht niet langer dan 10 seconden. De realiteit is dus sterk verschillende van de algemene perceptie. Slechts een handvol basistechnieken kunnen reeds het verschil maken tussen een gevecht in jouw voordeel laten eindigen of het oplopen van serieuze verwondingen (of erger!).

Vraag 4: Eindigen de meeste straatgevechten in een grondgevecht?
A. Juist.
B. Fout.
C. Niet geweten.

Antwoord B

De meeste straatgevechten eindigen tussen de 7 en 10 seconden met een staande winnaar. Het is een wijdverspreide misvatting dat de meeste straatgevechten op de grond eindigen. De verliezer zal meestal wel op de grond terecht komen. In de politionele context eindigt agressie wel vaker met een controletechniek op grond.
 
Vraag 5: waarop moet jij letten tijdens een confrontatie met een agressief persoon?
A. Focus op de ogen van de agressor en probeer hem te intimideren.
B. Focus op de handen van de agressor, zodat jij zijn slagen en stoten kunt afweren.
C. Probeer een veiligheidsafstand in stand te houden tussen jouzelf en de agressor waarbij je jouw ogen richt op de kin van de agressor en je eveneens een zicht blijft houden op zijn handen en voeten.

Antwoord C 

Vraag 6: Welke technieken worden als oneervol aanzien en bijgevolg niet gebruikt in een straatgevecht? 
A. In de ogen steken.
B. Gebruik van stoelen en andere voorwerpen.
C. Kopstoot.
D. Trap in het kruis.
E. Je mag bovenstaande technieken enkel gebruiken wanneer je jezelf moet weren tegen meerdere tegenstanders.
F. Er bestaan geen oneervolle technieken in een straatgevecht.

Antwoord F

Zoals reeds hierboven aangewezen bestaan er in een echt straatgevecht geen regels. De enige regel is overleven en lijfsbehoud. In die zin is krav maga wezenlijk verschillend van de krijgskunsten of vechtsporten. Je mag jezelf verdedigen met elke bruikbare techniek of voorwerp dat (eventueel) voorhanden is.  
 
Vraag 7: Wat is wettige (zelf)verdediging? 
A. Ik werk de agressor, die mij met een mes bedreigde, op de grond en schop hem tot hij niet meer beweegt.
B. Een agressor slaat mij knock out. Ik zin op wraak en de volgende dag lok ik hem in een hinderlaag.
C. Een dronkenman staat onstabiel op zijn benen, hij zoekt ruzie en onderneemt een poging om je te slaan. Je merkt dat hij zelfs niet meer in staat is om zijn arm deftig naar boven te bewegen. Je weert de aanval af en probeert de dronkenman vanop een veilige afstand te kalmeren.
D. Je "neutraliseert" een inbreker die zich in jouw huis bevindt.  Hij is jouw huis binnengedrongen bij nacht na het overklimmen van de persoonshoge afsluiting.  Hij heeft jouw vrouw fysiek mishandelt en bedreigt met een mes. De inbreker houdt een dwarslaesie over aan de confrontatie.

Antwoorden C en D zijn juist. 

De in artikel 416 Sw. voorziene rechtvaardigingsgrond "wettige verdediging" veronderstelt het bestaan van een ernstige en onmiddellijke bedreiging waartegen een vrijwillige en noodzakelijke tegenaanval wordt geplaatst, die evenredig of proportioneel is met de reikwijdte van de aanranding.  Het is de rechter die zal oordelen over de ernst en de actualiteit van de onrechtmatige aanranding, alsook over de noodzaak en de evenredigheid van het verweer, zulks op grond van de feitelijke omstandigheden en rekening houdend met de reacties die de aangerande persoon redelijk kon of moest hebben (Cass., 28 februari 1989, Arr.Cass., 1988-1989, 738).  Zelfverdediging of noodweer mag daarenboven niet verder gaan dan wat nodig is om zich te verdedigen, met name tot het gevaar/dreiging geweken is. Bijgevolg is het zeer moeilijk om van tevoren er absoluut zeker van te zijn dat je jezelf in een specifieke situatie kan beroepen op wettige zelfverdediging. Zelfs al werd de eerste agressie door de tegenpartij gepleegd, kan het voor de buitenwereld soms nog lijken dat jij de agressor bent geweest. In de lessen leren we ook zo goed mogelijk op dergelijke situaties te anticiperen.

 

Bekijk andere nieuwsitems

Vergroot je tolerantievenster!
Particulieren Onderwijs
Vergroot je tolerantievenster!
Hoe is het met je energieniveau?Voel je je ietwat opgebrand?Raak je heel snel geïrriteerd?Vlieg je snel uit tegen mensen - ook tegen zij die het absoluut niet verdienen?Voel je je niet goed in je vel?Ligt de burn out of bore out op de loer?Voel jij je snel sla...
Lees meer
Van prooidier naar leeuw!
In company
Van prooidier naar leeuw!

Van prooidier naar leeuw!

Kruip je (on)bewust snel in de slachtofferrol? Bij Stevig Staan begeleiden we je om (opnieuw) ownership op te nemen voor je eigen leven.

Zin in een gesprekje? eric@stevigstaan.be of +32 496 42 92 60

Lees meer
Sta jij stevig in jouw leven?
Particulieren
Sta jij stevig in jouw leven?
In 2018 besloot ik uit de ratrace (of gouden kooi) te stappen en naar mijn "inner voice" te luisteren. Niet evident want patronen doorbreken vergt veel inspanning en doorzettingsvermogen.Na korte professionele passages in de ziekenhuis- en onderwijswereld, hoo...
Lees meer
Schrijf je snel in voor één van onze events!